Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Anmeldelse af web-siten www.oejendyrlaegen.dk

Af Dyrlæge Marcel Lee, Dyrhospitalet, KGL Veterinær- og Landbohøjskole

" I løbet af de seneste år er der dukket flere og flere web-sites op, der beskæftiger sig med forskellige veterinærmedicinske aspekter. Mange af dem er særdeles gode og informative, men generelt prøver de fleste at favne over for meget, hvilket ofte resulterer i, at siden enten mister fokus eller bliver særdeles omstændig at navigere rundt i.

At begrænse sig til enkelte punkter er ofte det sværeste ved at skabe en god web-site, men simplicitet er nu engang kodeordet, hvis man gerne vil præsentere et emne på en overskuelig og informativ måde.
Aarhus Dyrehospital har med præsentationen af web-siten, www.oejendyrlaegen.dk. netop forsøgt at fokusere på et enkelt emne, i dette tilfælde organsystemet øjet, og hermed er det lykkedes dem at opbygge en web-site, der på en gang er yderst informativ (både for kollegaer samt lægmand), men som samtidig også er utrolig brugervenlig at finde rundt i.

Rent teknisk har man valgt en standardmæssig struktur med fast venstre frame (menupunkter/knapper) og en variabel højre frame. En noget konservativ opbygning, men helhedsindtrykket er, at siden kommer til at virke mere rolig og sammenhængende, da kun højre del af siden skal loades ved
sideskift. Desuden betyder den faste venstre frame, at man meget let kan navigere rundt på hele siden uden samtidig at miste overblikket. Det er en overordentlig lettelse, at Aarhus Dyrehospital ikke er faldet for den almene fristelse til at lave lag på lag af frames. JAVA skripts, gif filer, reklamebannere mm., noget der alt sammen er med til at forlænge downloadhastigheden væsentligt.

Downloadhastigheden er ofte flaskehalsen for en vellykket web-site, (det er jo ikke alle, der er hoppet på kabel/ADSL vognen), men på www.oejendvrIaegen.dk har man virkelig prøvet at tilgodese downloadhastigheden ved netop at undlade tunge filer. Således er gennemsnitsstørrelsen pr. billede på under 5kbit. Selv ved en 56k opkobling downloades samtlige sider hermed ganske hurtigt, og ventetiden er minimal.

Siden er optimeret til en skærmopsætning på 800x600/1024x768, hvilket er i orden, hvis man sidder ved en 15" eller 17" CRT skærm, men hvis man kører med en opløsning på 1280x1024, hvilket er tilfælde for mange af dagens lidt større CRT/TFT skærme virker siden lidt komprimeret, og det er ærgerligt.

Indholdsmæssigt har man valgt at opdele siden i underkategorier, som hver omhandler forskellige lidelser i de forskellige dele af øjet for eksempel palpabrale lidelser, membrana nictitans lidelser, corneale lidelser og så videre. For hver underkategori starter man ud med en kort/koncis gennemgang af anatomien samt betydningen af de enkelte strukturer, for det meste understøttet af utrolig mange gode illustrationer. Sidst i hver afsnit er der links til de forskellige lidelser, man typisk ville støde på i den del af øjet, som den pågældende underkategori omhandler. Hvert af disse links giver så en beskrivelse af den specifikke lidelse samt en god gennemgang af de konkrete behandlingsmetoder.

Alt dette er der på sin vis ikke noget revolutionerende nyt omkring, men det, som blandt andet er med til at gøre denne web-site lige det bedre end så mange andre, er den gode koncise tekst samt de mange flotte illustrationer/billeder. Der er intet så forklarende som billeder, og her er www.oejendyrlaegen.dk virkelig i en klasse for sig selv. For samtlige lidelser er der foruden tekst og illustrationer også masser af flotte farvebilleder. Selvom billedfilerne er små, er kvaliteten stadigvæk af en så god karakter, at man får det hele med og lidt mere til. Der er ingen tvivl om, at en af de bedste måder at forklare på er via billeder, og det ikke mindst når vi taler ophthalmologi, og det har Aarhus Dyrehospital virkelig forstået at implantere i deres nye hjemmeside.
Foruden de omtalte underkategorier har man også en om arvelige øjenlidelser, samt en der omhandler de mest gængse øjenlidelser hos katte.

Nu vokser træer som bekendt ikke helt ind i himlen, og www.oejendyrlaegen.dk har da også nogle unoder, ganske vist i petitesseafdelingen, der med fordel kunne forbedre web-sitens forbrugervenlighed. Det første man møder, når man åbner hovedparten af underkategorierne, er en anatomisk beskrivelse af øjets forskellige strukturer i form af en illustration. I stedet for en gentagelse af dette i starten af hver af disse underkategorier ville det havde været noget mere elegant, om man havde formindsket billedet lidt og nedtonet samtlige strukturer på nær dem, det pågældende afsnit handler om. Herved ville man opnå, at læseren med det samme ville være klar over, hvor i øjet man befandt sig og således undgå at skulle en tur igennem samtlige 23 anatomiske strukturer, før man ramte den/de rigtige.
Som før omtalt skal der bladres meget på grund af sidens opsætning. Det er for det første lidt irriterende, men det betyder desværre også, at man engang imellem er tvunget til at bladre frem og tilbage mellem tekst og illustration/billede for at få sammenhængen, idet der simpelthen ikke er plads til begge på samme side.

KONKLUSION:

Der er ingen tvivl om, at der ligger et kæmpe arbejde bag www.oejendyrlaegen.dk, og undertegnede kan kun håbe på, at den vil blive brugt flittigt, for det berettiger det store arbejde virkeligt. Designmæssigt ville nogle måske kalde den en anelse kedelig, men hvis formålet er at lave en web-site, der er let at finde rundt i, informativ og ikke kræver ADSL/kabel, så bliver man nød til at holde designet enkelt, billedfilerne små og skrotte det tunge smarte tingeltangel. Det som virkelig tæller er også indholdet, og her er www.oejendyrlaegen.dk helt klart en af de bedre web-sites, blandt andet i kraft af god beskrivende tekst og de mange fantastisk flotte illustrationer/billeder. Når vi engang i fremtiden alle er koblet til et højhastighedskabel, kunne det være fint, om man lagde nogle operations MPEG filer ind eller lavede interaktive webcam operationer med den henvisende dyrlæge, men indtil da tager undertegnede fuld og aldeles hatten af for hele holdet bag www.oejendyrlaegen.dk og lykønsker dem med en knaldhamrende flot/informativ hjemmeside.

Hvis man endnu ikke har været inde på siden, så er undertegnedes råd helt klart: PRØV DEN!! Der venter Dem en oplevelse De ikke vil fortryde.

PRO:
1) Enkelt opsætning.
2) Let navigerbar.
3) Kort/koncis tekst.
4) Masser af flotte illustrationer/billeder.
5) Ingen tidsrøvende reklamer/Java/gif mm.
6) Informativ for både dyrlæge/veterinærstuderende/lægmand mm.

CON:
1) Lidt for konservativt design.
2) Der skal bladres meget!

Samlet bedømmelse:
* * * * * * * * *"