Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling


Nyt fra Øjenafdelingen
august 2002 


Foredragsaften i Østjylland om øjensygdomme

Dansk Collie Klubs lokalområde Østjylland afholdt onsdag 0.13-3-02 På Spørring Hotel foredrag om de øjensygdomme der kan optræde hos Collie-Shetland Sheepdog samt andre racer. 
For at et sådant arrangement kan afholdes lokalt, og økonomisk være bæredygtigt er det nødvendigt, at få så mange som muligt til at deltage, hvorfor medlemmer fra Dansk Shetland Sheepdog Klub samt enkelte andre specialklubber blev inviteret.

Og det er ganske vist, at på en almindelig onsdag arten kunne der samles 43 personer, hvoraf nogle af dem kom helt fra Sjælland, det var meget imponerende og glædeligt.

Foredragsholder var Dyrlæge Claus Bundgaard Nielsen, Aarhus Dyrehospital, der på fortræffelig samt forståelig vis gennemgik og forklarede os om de forskellige øjensygdomme.

Claus Bundgaard havde endvidere gjort et stort forarbejde i det materiale, alle deltagere fik udleveret, og som gjorde det nemmere at følge med i det noget svære stof.

Der blev også vist lysbilleder at de forskellige øjensygdomme, der også gav en forståelse for, hvad det egentlig er dyrlægerne ser, nar de øjenlyser vore hunde, samt hvad der er med til at adskille det raske kontra det syge øje. 

Her følger noget at det stof vi gennemgik:

 • Collie eye anomaly (CEA) er medfødt.

 • Arveligheden er polygenetisk, hvilket betyder, at mange gener er involveret. Undersøgelse skal foretages fra hvalpens 7-10 leveuge. 

 • Hos ældre hvalpe sker der nogle forandringer i øjet, som kan skjule CRD, dette kaldes ”go normal" fænomen.

 • Chorioretinal dyspiasi (CRD) er den mildeste grad at CEA, og betragtes almindeligvis som ”godartet". CRD forekommer hos ca. 68% at svenske collier.

 • Colobom (synsnervebrok) består i manglende udvikling at en del at synsnerven, og giver hyppigt anledning til sekundære symptomer og blindhed.

 • Colobom betragtes som en alvorlig sygdom. Colobom forekommer hos ca. 8% af svenske colIier.
  Nethindeløsning, blødning eller blindhed skal betragtes som symptomer på CEA.

 • Progressiv Retinal Atroti (PRA) giver blindhed hos alle dyr, der har sygdommen. Sygdommen findes heldigvis ikke hos vore collier her i landet. Men da PRA kan optræde hos Collieracerne og gør det i sjældne tilfælde i udlandet, her man tage sig i agt, hvis man importerer collies fra udlandet.

 • PRA debuterer sent, og er derfor en sygdom, som opdrætteren skal være opmærksom på.

Øjendyrlægerne anbefaler følgende avlsmæssige råd:

 • Hunde med CEA bør ikke anvendes i avl, dog kan individer med CRD parres med ikkearfficerede individer.

 • Der bør ikke avles på hunde med Colobom. Nethindeløsning, blødning eller blindhed bør vurderes som Colobom.

Tak til Claus Bundgaard Nielsen for en lærerig aften, og tak til alle de der mødte op, og hermed sikrede, at arrangementet kunne gennemføres.

Joan U. Bach