Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Ordbog & Indholdsfortegnelse

 
Ordbog
 
Indholdet i de enkelte afsnit
 
Alfabetisk liste over artikler

Ordbog/Definitioner

Agenesis: Manglende anlæg til et eller andet organ.
Albinisme:
Medfødt pigmentmangel i pels, hud og øjne.
Aplasi:
Meget ufuldstændig udvikling af væv eller organer.
Allergi:
Overfølsom.
Anterior:
Beliggende fortil.
Arterie hyaloidea:
Pulsåre, der hos fostret forsyner linsen med ernæring.
Arvelig Cataract:
Arvelig grå stær.
Atresi:
Medfødt eller erhvervet tillukning af fysiologiske åbninger eller kanaler.
Atrofi:
Formindskelse af et væv eller organ, der har været fuldt udviklet.
Autosom:
Kromosom, der ikke er et kønskromosom.
Autosomal:
Ikke kønsbundet krosom.
Akse:
Imaginær linie fra centrum af hornhinde til centrum af nethinde.

Bilateral:
Begge eller dobbeltsidig.
Blepharitis:
Betændelse i øjenlågsrandene.
Blepharospasme:
Tonisk krampe i øjenlågenes lukkemuskler, sædvanligvis som følge af smerte i øjet.

Camera anterior:
Øjets forkammer mellem hornhinde og iris.
Camera posterior:
Bageste øjenkammer mellem iris og linse.
Canthus:
Indvendig eller udvendig vinkel, hvor kanten af øjenlågene mødes.
Carunkel:
Lille kødfarvet forhøjning i bindehinden i den indvendige øjenvinkel, undertiden med unormal hårvækst.
Cataract:
Grå stær.
Central Progressiv Retina Atrofi (cPRA):
Retina Pigment Epithelial Dystrofi (RPED).
Ceroid Lipofuscinosis:
En arvelig sygdom der angriber nethinden og forårsager blindhed og giver neurologiske symptomer.
Chalazion:
Kronisk betændelse i en Meibomsk kirtel.
Cherry Eye:
Fremfald af blinkhindekirtlen (”Kirsebærøje”).
Chlamydia:
Mikroorganisme, der bl.a. kan være årsag til betændelse i øjet.
Choroidea:
Øjets årehinde.
Choroidea hypoplasi:
Medfødt mangelfuld udvikling af øjets årehinde. Optræder bl.a. ved CEA hos Collie.
Cilier:
Øjenhår.
Collie Eye Anomaly (CEA):
Mangelfuld udvikling af åre- og nethinde.
Colobom:
Forsænkning/Spaltedannelse i f. eks. øjets senehinde eller iris.
Congenital:
Medfødt.
Conjunctiva:
Øjets bindehinde.
Conjunctivitis:
Betændelse i øjets bindehinde.
Cornea:
Øjets hornhinde.
Cornea Degeneration:
Ødelæggelse af overfladiske eller dybere lag af cornea.
Cornea Dystrophi:
Uklare udfældninger i hornhinden, eller ødelæggelse af Corneas inderste cellellag.
Cornea erosion:
Afgrænset skade i hornhindens epithel, der øverste cellelag i hornhinden.
Cornea ødem:
Væske, der er trængt ind cornea og er årsag til, at cornea er uklar.
Corpus ciliare:
Øjets strålelegeme, hvor kammervæsken dannes.
Corpus vitreum
: Øjets glaslegeme, der ligger mellem linsen og nethinden.
Cyste:
Blære eller hulrum.

Dag Blindhed:
Hemeralopia. Nedsat syn/blindhed om dagen som følge af ødelæggelse af photoreceptorer (tappe) i nethinden.
DDD:
Den Danske Dyrlægeforening.
Descemets membran
: Basalmembranen i Cornea.
Demodex:
Hudmide, der bl.a. kan fremkalde betændelse i øjenlågene.
Den Dansk Dyrlægeforening`s panel:
Dyrlæger med en special uddannelse i undersøgelse for arvelige øjensygdomme.
Dermoid:
Et medfødt unormalt område af hud i øjets bindehinde eller hornhinde.
Dilatation:
Udvidet. Benævnelse i forbindelse med udvidelse af pupillen.
Distichasis:
Overtallige og fejlplacerede øjenhår.
DKK:
Dansk Kennel Klub.
DNA:
Arvemasse.
Dominant:
Herskende.
Dorsal:
Benævnelse for noget, der ligger øverst, f.eks. bindehinden øverst i øjet.
Dysplasi:
Vækstforstyrrelse. Kan bl.a. forårsage unormal udvikling i et af øjets afsnit.
Dystrofi:
Mangelfuld udvikling, ernærings- eller stofskifteforstyrrelse, der kan være arveligt betinget..

Ektasi:
Udvidelse eller fordybning, benævnelse almindeligt brugt ved defekt i øjets senehinde.
Ektopiske cilier:
Fejlplacerede øjenhår.
Ektropion:
Udkrængning af øjenlågets kant.
Elektroretinografi (ERG):
Undersøgelse af nethindens funktion og tilstand.
Elektroretinogram. (ERG):
Undersøgelse af nethindens funktion.
Endotel:
Det inderste cellelag i hornhinden.
Entropion:
Indkrængning af øjenlågets kant.
Eosinofil:
Væv eller celler, der farves af anilinfarvefarvestoffet eosin.
Epiphora:
Tåreflåd.
Epitel:
Væv der beklæder hud og slimhinder.
Erosion:
Afgrænset skade i corneas epitel, der øverste cellelag i horninden.
Eversion:
Benyttes bl.a. som udtryk for en defekt i blinhinden, hvor kanten er udkrænget.
Exopthalmos:
Øjet er forskudt fremad, som det bl.a. ses hos Pekingeser og andre racer.
Felin:
Kat.

Flourescein test:
Undersøgelse med farvestoffet Flourescein for sår i hornhinden.
Kan også benyttes ved diagnosticering af manglende afløb for tårevæsken gennem tårekanalerne til næsen.
Fotoreceptorer:
Stav- og tapceller i nethinden.
Fundus oculi:
Øjets baggrund, som den ses ved oftalmoskopi.
Fænotype:
Fremtoningspræg.

Genotype:
Arveligt bestemte anlæg.
Glaucom:
Grøn stær. Forhøjet tryk i øjet.
Glaucoma pigmentosa:
Et glaukom, der specielt ses hos bl.a. Cairn terrier.
Goniodysgenesis:
Medfødt mangelfuld udvikling af kammervinklens netværk af væv, hvor kammervæsken forlader øjet.
Gonioskopi:
En undersøgelse af øjets kammervinkel ved hjælp af en speciel kontaktlinse.

Hemeralopia:
Dagblindhed.
Hereditær:
Arvelig.
Heterozygot:
Individ med et enkelt arveanlæg (A/a).
Homozygot:
Indvid med et dobbelt arveanlæg (a/a eller A/A).
Horner`s syndrom:
Sammentrukket pupil, formindsket øjenlågsspalte og tilbagesynkning af øjnelåget.
Hypoplasi:
Mangelfuld udvikling af et organ eller en del heraf, resulterende i en mindre størrelse.

Immunforsvar:
Organismens forsvar mod infektion.
Immunmedieret sygdom:
Sygdom opstået på grund af et svigt i organismens immunforsvar.
Indolent:
Ikke helende. F.eks. sår i hornhinden (Ulcus corneae indolens).
Inferior:
Nedre eller lavere.
Inflammation:
Betændelse.
Intraokulært tryk (IOT):
Trykket inden i øjet. Opretholdes af kammervæsken.
Iris:
Regnbuehinden, der danner pupillen og giver øjet dets farve.
Iris bombé:
Iris er sammenvokset med linsekapslen og hindrer afløb for kammervæsken.
Iris colobom:
Medfødt mangelfuld udvikling af et område i iris.
Iris cyste:
Pigmenterede cyster, der dannes fra bagsiden af iris.
Iris melanom:
Svulstceller opstået i iris.
Iridocorneale vinkel:
Kammervinkelen hvor iris og cornea mødes, og hvor kammervæsken forlader øjet.

Keratitis:
Betændelse i hornhinden.
Keratitis punctata:
Betændelse i hornhinden med flere små sår.
Keratitis superficialis chronica:
Pannus (en kronisk betændelse i hornhindens øverste lag. En øjensygdom, der ses hyppigst hos specielt Schæferhund og Tervueren.
Keratoconjunctivitis sicca:
Nedsat produktion af den vandige del af tårevæsken er årsag til, at der opstår betændelse i øjets hornhinde og bindehinde.

Keratoconus:
En svækket hornhinde med en unormal krumning.
Kortison:
Binyrebarkhormon.

Lagophthalmos:
Mangelfuld lukning af øjenlågene.
Lateral:
Regionen af øjet, der er lokaliseret nærmest øret.
Lens:
Øjets linse.
Limbus:
Overgangen mellem øjets bindehinde og hornhinde.
Linse:
Linsen er glasklar og ophængt bag iris.
Linsesclerose:
Alderdomsbetinget grålig uklarhed i linsens kærne.
Linsekapsel:
En elastisk og glasklar membran, der omgiver linsen.
Linseluksation:
Løsning af øjets linse.
Linsetråde:
Linsens ophæng i øjet.
Lipidosis:
Aflejring af fedtstoffer.
Luksation:
Løsning.

Macroblepharon:
En unormal vid øjenspalte.
Meibomsk kirtel:
Kirtel i øjenlåget, som producerer en olieagtig substans, der udgør en del af tårevæsken.
Melanocyter:
Pigmentceller.
Melanose:
Pigmentering.
Membrana nictitans:
Blinkhinden (det tredje øjenlåg).
Merle:
Refererer til en inkomplet dominant phenotype, der optræder i flere racer. Heterozygotiske individer (M/n) har en pelsfarve, der er lysere (blå, grå, creme eller hvid).
Micropapil:
En lille optisk disk (området med synsnervens indmunding i øjet).
Microphaki:
En underudviklet lille linse.
Microphthalmi:
Et lille og underudviklet øje.
Ofte med defekter i forskellige afsnit af øjet.
MOA
: Multipel Oculær Anomali. Øjenmisdannelser med microphthalmi samt et eller flere af følgende øjensygdomme: Cataract, lenticonus/lentiglobus, retina dysplasi og PPM.
MOS:
Merle Oculært Syndrom. Hos merle homozygoter. Øjenmisdannelser som ved MOA, med udtalt microphthalmi, samt evt. coloboma af iris, retina, choroidea eller sclera. Døvhed og hvid pelsfarve.
Mycoplasma:
Bakterielignende mikroorganisme.

Nasal:
Regionen af øjet, der er nærmest næsen.
Natteblindhed:
Nyctalopia. Nattesynet er mistet p.g.a. degeneration af fotoreceptorernes stave.
Nervus opticus:
Synsnerven. (Hjernenerve nr. 2).
Nictitans membran:
Blinkhinden (tredje øjenlåg).
Nucleus:
Kærnen i øjets linse.
Nucleær sclerose:
Aldersbetinget grålig uklarhed i linsens kærne.
Nyktalopia:
Natteblindhed.

Oculum dextrum (OD):
Højre øje.
Oculum sinistrum (OS):
Venstre øje.
Oftalmoskop:
Instrument, der specielt benyttes til undersøgelse af nethinde og synsnerve.
Optisk disc:
Synsnervens indmunding i øjets bageste afsnit.
Orbita:
Øjenhulen.
OU:
Begge øjne.

Palpebra:
Øjenlåget.
Pannus:
Overfladisk uklarhed i hornhinden som følge af betændelse.
Panuveitis:
Betændelse i øjets iris, corpus ciliare og choroidea.
Papil:
Området bagerst i øjet, hvor synsnervens tråde samles ved indmunding i nethinden.
Paracentral:
Område ved siden af centrum. Udtrykket benyttes ofte ved lokalisering af forandringer i hornhinden.
Patologisk:
Sygelig.
Pectinate Ligamenter:
Små trådagtige bindevævsbånd i kammervinklen.
Persisterende:
Blivende.
Persisterende Arteria hyaloidea:
Medfødt defekt, hvor pulsåren, der i fosterstadiet fører blod til øjets linse ikke er helt forsvundet i ugerne efter fødselen. Undertiden kan en lille trådagtig rest ses bag linsen svævende i glaslegemet.
Persisterende Hyperplastisk Primær Vitreus (PHPV):
Mangelfuldt svind af det primære glaslegeme, der er dannet i fosterstadiet. Ses hos bl.a. Dobermann Pincher og Staffordshire Bull Terrier.
Persisterende Hyperplastisk Tunica Vasculosa Lentis (PHTVL):
Mangelfuldt svind af det netværk af blodårer, der i fosterstadiet beklæder linsen, og forsyner linsen med ernæring. Optræder bl.a. hos Doberman Pincher og Staffordshire BullTerrier.
Persisterende Pupil Membran (PPM):
Manglende svind/opløsning af pupilmembranen fra fosterstadiet.
PLD:
Pectinate Ligament Dysplasi. Fejludvikling af pectinate ligamenter i kammervinklen, goniodysgenese.
POAG:
Primary Open Angle Glaucoma. Primært åben-vinkel glaucom.
Posterior:
Bagtil.
PPM:
Persisterende Pupil Membran.
Progressiv:
Fremadskridende.
Progressiv Retina Atrofi (PRA):
Fremadskridende degeneration i nethindens fotoreceptorer.
Puncta lacrimalis:
Tårekanalers åbninger.
Punctata:
Punktformig.
Pupilmembran:
Membran, der dækker pupillen i fosterstadiet.

Recessiv:
Vigende, hvor et gen fra både moren og faren skal være tilstede for at en sygdom kan optræde.
Retina:
Nethinden.
Retinaløsning:
Løsning af øjets nethinde.
Retina Dysplasi:
Fejludvikling i nethinden. Ses som folder eller geografisk afgrænsede områder i øjets nethinde.
Retina Pigment Epithelial Dystrofi (RPED):
Arvelig sygdom med fremadskridende svind i nethindens pigmentepitel. Tidligere benævnt: CPRA.
Retinitis:
Betændelse i nethinden.
Retinopati:
Afrænset område i nethinden, der er unormalt, men uden betændelse. Kan være ar efter tidligere betændelse.

Schirmer tåre test (STT):
Måling af tårevæskens vandige indhold.
Sclera:
Senehinden. Det yderste lag i øjet.
Scleral ektasi:
Medfødt eller erhvervet udtynding af sclera.
Scleritis:
Betændelse i senehinden.
Sekvestrum:
Dødt væv.
Senil linsesclerose:
Grålig uklarhed i linsekærnen.
Sicca:
Tør.
Stafylom:
Udtynding/Udposning i cornea, iris eller sclera.
Subluksation:
Delvis løsning. Udtrykket benyttes bl.a. ved delvis løsning af øjets linse.
Sudden Aquired Retinal Degeneration (SARD):
Pludselig opstået blindhed ved sygdom i retina (nethinden)
Superior:
Øvre eller højere. (f. eks. Øverste øjenlåg: Palpebra superior).
Synechia:
Sammenvoksning.
Synechia anterior:
Sammenvoksning mellem cornea og iris.
Synechia posterior:
Sammenvoksning mellem iris og linse.

Tapetum lucidum:
Det reflekterende lysende område i nethinden.
Tapetum nigrum:
Mørkt afsnit i nethinden.
Temporal:
Regionen af øjet, der er lokaliseret nærmest øret.
Tonometri:
Måling af trykket i øjet.
Tonopen:
Elektronisk instrument til måling af trykket i øjet.
Tredje øjenlåg:
Øjets blinkhinde (Membrana nictitans).
Trichiasis:
Hår, der berører øjet.
Tunica vasculosa lentis:
Et netværk af kar, der i fosterstadiet forsyner linsen med ernæring.
Tårekirtlen i blinkhinden:
En kirtel placeret i blinkhinden, der producerer 40-50 % af den vandige del af tårevæsken.
Tårevæske:
Holder øjet fugtigt.

Ulcus:
Sår.
Uvea:
Årehinde, strålelegeme og regnbuehinde.
Uvealcyste:
Pigmenteret cyste dannet fra bagsiden af iris eller strålelegemet.
Uveitis anterior:
Betændelse i regnbuehinden.
Uveitis posterior:
Betændelse i årehinde og strålelegeme.
Uveodermatologisk syndrom:
En immunmedieret sygdom, der giver alvorlig betændelse i iris og depigmentering af hud og hårlag. Sekundært glaukom og nethindeløsning er almindeligt forekommende ved denne sygdom. Sygdommen optræder hyppigst hos Akita inu, Samojedhund og Siberian Husky.

Ventral:
Nedre eller lavere. Bruges ofte fejlagtigt som synonymt med inferior.
Vitiligo:
Pigmentmangel med fremkomst af hvide hår.
Vitreus:
Glaslegeme.
Zonulae:
Tråde i hvilken linsen er ophængt bag iris.

Y-suturer:
Angiver, hvor linsefibrene mødes fortil og bagtil i linsen.
 
Øjenprotese:
Protese til indlæggelse i øjet eller i øjenhulen.
Øjenlysning:
Undersøgelse for arvelige øjensygdomme.
Årehinde:
Choroidea.

1. oversigt (opdelt efter afsnit)

Diverse øjenundersøgelser

Arvelige øjensygdomme

Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark:

Øjenlåg

Øjets tåreapparat
Øjets bindehinde, blinkhinde(Tredje øjenlåg), tårekirtler og -kanaler

Hornhinde

Regnbuehinde

Linsen

Grøn Stær

Nethinde og synsnerve

Nyhedsbreve/artikler

Hurtig Hjælp

Kattens øjensygdomme

Hestens øjensygdomme

Links:

2. oversigt 
Først nævnes navnet på sygdommen og herefter: "afsnittet" på hjemmesiden.

Navn på sygdom

Afsnit på hjemmesiden

Akutte hornhindeskader Hestens øjensygdomme
Akutte øjelågsskader Hestens øjensygdomme
Anmeldelse af www.oejendyrlaegen.dk Nyhedsbreve/artikler
Artikel "Corpus alienum intraoculares" Nyhedsbreve/artikler
Arvelig cataract - grå stær Linsen
Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Arvelige øjensygdomme hos hunde, Undersøgelse og bekæmpelse. Arvelige øjensygdomme
Betændelse i hornhinden hos kat - Eosinofil Keratitis Kattens øjensygdomme
Betændelse i Regnbuehinden - Uveitis anterior Kattens øjensygdomme
Regnbuehinde
Betændelse i øjenlågene - Blepharitis Kattens øjensygdomme
Øjenlåg
Betændelse i øjets binde- og blinkhinde - Conjunctivitis Binde-blinkhinde
Kattens øjensygdomme
Betændelse og sår i hornhinden - Keratitis Hornhinde
Kattens øjensygdomme
Byld i øjenlågets kirtel - Chalazion Øjenlåg
Central PRA (Retina Pigment Epithelial Dystrofi) Nethinde og synsnerve
Chlamydia Kattens øjensygdomme
Collie Eye Anomaly (CEA) Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Nethinde og synsnerve
Cornea Dystrofi Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Cornea Sekvestrum hos kat Kattens øjensygdomme
Den Danske Dyrlægeforenings panel Arvelige øjensygdomme
Det blinde øje - Kan øjet bevares? Diverse øjenundersøgelser
ECVO-Attest Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
ERU/måneblindhed Hestens øjensygdomme
Fejlagtig stilling af øjenlåget - Ektropion Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Fejlagtig stilling af øjenlåget - Entropion Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Fejlplacerede øjenhår - Trichiasis - Distichiasis - Ektopiske cilier Øjenlåg
Fejludvikling af nethinden - Retina Dysplasi (RD) Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Nethinde og synsnerve
Foredragsaften Nyhedsbreve/artikler
Fremfald af blinkhindekirtlen "Cherry Eye eller Kirsebærøje" Binde-blinkhinde
Generaliseret PRA  Nethinde og synsnerve
Glaucom/grøn stær Hestens øjensygdomme
Grøn stær Grøn Stær
Grå stær - Cataract (Behandling) Linsen
Herpesvirus  Kattens øjensygdomme
Hestens syn Hestens øjensygdomme
Horner's syndrom Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Hurtig Hjælp Hurtig Hjælp
Hvad kan min hund eller kat se? Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Hvordan er hestens øje opbygget? Hestens øjensygdomme
Hvordan foregår en øjenundersøgelse af min hund eller kat? Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Hvordan foregår en Øjenundersøgelse hos hest Hestens øjensygdomme
Hvordan hjælper jeg min blinde hund eller kat? Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Hvornår har min hund eller kat brug for en øjenundersøgelse? Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Hvornår skal jeg tilkalde dyrlægen? Hestens øjensygdomme
Hypertension - Forhøjet blodtryk Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Ikke helende sår i hornhinden - Ulcus Cornea Indolens Hornhinde
Kattens øjensygdomme
Indad krængning af øjenlåget - Entropion Øjenlåg
Iris Cyster Regnbuehinde
Kataract/grå stær Hestens øjensygdomme
Kronisk betændelse i hornhinden - Pannus Hornhinde
Kursus i Øjensygdomme (Opdateret juli 2003) Nyhedsbreve/artikler
Linseluksation Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Løsning af øjets linse - Linseluksation Linsen
Manglende åbning eller tillukning af tårekanaler Binde-blinkhinde
Medfødt misdannelse på hornhinden - Cornea Dermoid Hornhinde
Ny øjendyrlæge Nyhedsbreve/artikler
Nyhedsbrev forår 2004 Nyhedsbreve/artikler
Nyt fra øjenafdelingen - februar 2004 Nyhedsbreve/artikler
Når den røde advarselslampe blinker Nyhedsbreve/artikler
Overtallige og fejplacerede øjenhår - Distichiasis Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Persisterende Hyperplastisk Tunica Vasculosa Lentis (PHTVL)
og Persisterende Hyperplastisk Primær Vitreus (PHPV)
Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark
Linsen
Persisterende Pupil Membran (PPM) Regnbuehinde
Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark:
Plasmacelleinfiltration i blinkhinden - Plasmoma Binde-blinkhinde
Progressiv Retina Atrofi (PRA) Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark:
Progressiv Retina Atrofi hos Abyssinerkat og andre katte Kattens øjensygdomme
Retina Pigment Epithelial Dystrofi (RPED/CPRA) Følgende øjensygdomme undersøges der for i Danmark:
Rødt øje hos hund og kat Diverse øjenundersøgelser
Kattens øjensygdomme
Sudden Aquired Retinal Degeneration (SARD):
Pludselig opstået blindhed ved sygdom i retina (nethinden)
Nethinde og synsnerve
Svulst i Iris hos kat - Felin Iris Melanom Kattens øjensygdomme
Så galt kan det gå Nyhedsbreve/artikler
Sår i hornhinden hos langhåret gravhund og andre racer - Keratitis Punctata Hornhinde
Tør betændelse i øjets binde- og hornhinde - Keratoconjunctivitis Sicca Kattens øjensygdomme
Hornhinde
Tåreflåd - Epiphora Kattens øjensygdomme
Udad krængning af øjenlåget - Ektropion Øjenlåg
Uklare udfældninger i hornhinden - Cornea Dystrofi Hornhinde
Unormale forhold i øjenlågene Kattens øjensygdomme
Øjenlåg
Unormalt Tåreflåd - Epiphora Binde-blinkhinde
Øjenlysninger for arvelige øjensygdomme. Arvelige øjensygdomme
Øjenseminar april 2004 - Program for øjenseminar Nyhedsbreve/artikler
Øjenspecialistens uddannelse Diverse øjenundersøgelser
Øjensygdom hos føl Nyhedsbreve/artikler