Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling


Nyt fra Øjenafdelingen
Februar 2004


Vor hjemmeside www.oejendyrlaegen.dk kom på Internettet i december 2001.
Hjemmesiden beskriver mange forskellige øjensygdomme og deres behandling.

Et specielt afsnit fortæller om de arvelige øjensygdomme hos hunde, der bliver undersøgt for her i landet og hvilke dyrlæger, der er specialuddannet til at foretage disse undersøgelser.

Bekæmpelsen af de arvelige øjensygdomme hos hunde har i dag en høj prioritet.
I et nært samarbejde gennem 25 år mellem Dansk Kennel Klub, specialklubberne og Den Danske Dyrlægeforenings panel, er der opnået store fremskridt i bekæmpelsen af de arvelige øjensygdomme inden for mange hunderacer.

www.oejendyrlaegen.dk er blevet en succes og bruges allerede nu daglig af mange hunde- og katteejere og opdrættere.
Via hjemmesiden kan interesserede rette henvendelse til specialdyrlæge Niels Stadsvold og dyrlæge Claus Bundgaard Nielsen og få svar på spørgsmål om øjensygdomme.

Det er hjemmesidens formål at bidrage til at forebygge og hjælpe, når det gælder øjensygdomme hos vore hunde og katte, og derfor er det også tilladt med kildeangivelse at 
gengive artikler fra www.oejendyrlaegen.dk 

Aarhus Dyrehospitals Øjenafdeling har i dag et samarbejde med mere end 200 dyrehospitaler og dyreklinikker, der henviser øjenpatienter til specielle undersøgelser og behandlinger.
Øjenafdelingen modtager et fortsat stigende antal patienter med alvorlige øjensygdomme, og bl.a. patienter der er blinde på grund af grå stær.

Fra USA har Niels Stadsvold i Januar hjembragt et nyt udstyr, der kan udføre en elektroretinografi.
Med dette apparat undersøges om nethindens funktion er normal, hvad der specielt er vigtigt forud for en operation for grå stær, men elektroretinografi kan også bruges ved andre øjensygdomme.
Med det nye apparat kan undersøgelsen foregå uden bedøvelse.
Indtil nu har kun Dyrehospitalet på Landbohøjskolen kunnet udføre en elektroretinografi.

Desuden har Niels Stadsvold fra USA hjembragt et helt nyt Ophthalmoskop, PanOptic, der gør det nemmere for den praktiserende dyrlæge at foretage øjenundersøgelser.
Niels Stadsvold har i Dansk Veterinær Tidsskrift 15. marts 2002 skrevet en artikel, der fortæller om de mange fordele, der er ved brugen af det nye instrument.

Dyrlæge Claus Bundgaard har i sommeren 2003 deltaget i den europæiske øjenkongres i Cambridge, hvor han bl.a. har fremlagt en artikel vedrørende øjensygdomme Collie Eye Anomali. Artiklen offentliggøres i Dansk Veterinærtidsskrift d. 15. februar 2004.

Vores øjenpraksis omfatter også øjensygdomme hos heste, og Dyrlæge Claus Bundgaard Nielsen har i efteråret 2003 deltaget i kursus vedr. dette emne.