Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Nyt seminar i Øjensygdomme

Kære kolleger,

Som det er mange af jer bekendt, har vi i de sidste tre år afholdt en række af seminarer i øjensygdomme i smådyrspraksis med deltagelse af i alt 300 kolleger.

Vort samarbejde med og henvisninger fra mere end 200 praksis i Jylland og på Fyn har
givet os fornøjelsen ved hyppigt at være i telefonisk kontakt med mange af jer.
Det har samtidig betydet, at vi ved henvisningen af disse øjenpatienter har fået et stort erfaringsgrundlag med hensyn til, hvad der i dagligdagen hyppigst giver problemer ved diagnosticering og behandling af forskellige øjensygdomme.

Efter opfordring har vi derfor sammensat et program for et nyt seminar, hvor vi vil fokusere på de almindeligt forekommende øjensygdomme, og hvor man i almen praksis med et enkelt udstyr og en basal viden hurtigt er i stand til at stille en diagnose og iværksætte en sufficient behandling.
Samtidig vil vi ved seminaret gennemgå og lægge vægt på de differential diagnostiske overvejelser og problemer ved Uveitis og Glaukom.

Dette seminar henvender sig derfor til alle i smådyrspraksis, der ønsker at få en større viden og erfaring omkring en række øjensygdomme.
Nye dyrlæger i smådyrspraksis vil her få en chance for en hurtig indlæring i håndtering af de ophthalmologiske patienter.

Vi sender derfor denne indbydelse med program vedlagt til vore samarbejdende kolleger, før seminaret bliver annonceret i Dansk Veterinær Tidsskrift.

Er du eller en af dine kolleger interesseret i at deltage, er det klogt med en hurtig tilmelding, fordi de tidligere seminarer blev overtegnet i løbet af meget kort tid.

Århus, d. 11. marts 2004

Med venlig hilsen

Niels Stadsvold/Claus Bundgaard Nielsen