Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Når den røde advarselslampe blinker

Søg dyrlæge når hunden får røde og irriterede øjne.

· Af Wiegaarden/Trine LutherØjenspecialist Niels Stadsvold, Aarhus Dyrehospital. (Foto: WiegaardenITine Luther)

- Mange hundeejere vil gerne nøjes med at foretage et telefonopkald og på den baggrund få udskrevet en recept, når deres hund får røde og irriterede øjne. Men den fremgangsmåde kan få fatale konsekvenser; siger Niels Stadsvold, Aarhus Dyrehospital, specialist i øjensygdomme hos hunde. - Et rødt øje og tåreflåd kan være tegn på øjenkatar; som i nogle tilfælde kan behandles med antibiotika. Men hundeejere er ikke trænet i at se nuancerne, så de er ofte ikke i stand til at beskrive hundens tilstand uddybende. Således kan noget, derpå hundeejerens beskrivelse i telefonen lyder som en banal øjenkatar, ved en dyrlægeundersøgelse sagtens vise sig at være noget langt alvorligere. Da har vi balladen, for hvis hunden har gået længe med en ubehandlet øjenlidelse, har man ofte forpasset chancen for at sætte den rette behandling i gang. I visse tilfælde har det den konsekvens, at hunden bliver blind og eventuelt må have øjet fjernet. Derfor vil jeg råde enhver hundeejer til at søge dyrlæge, hvis deres hund får et rødt øje, ligesom jeg vil opfordre alle dyrlæger til at forsøge at overbevise hundeejerne om, at de bør møde op i konsultationen, når de opdager øjenirritationer hos deres hunde.

Vanskelige diagnoser

I konsultationen vil dyrlægen være opmærksom på, om hunden viser tegn på smerter; altså om den blinker meget, tager sig til øjet med poterne, lukker øjet, virker nedstemt og så videre, fortsætter Niels Stadsvold. - Derefter vil dyrlægen gå til den egentlige øjenundersøgelse, hvortil forskelligt mere eller mindre avanceret udstyr anvendes.
Desværre er øjensygdomme ikke prioriteret specielt højt på Landbohøjskolen, Ol den alment praktiserende dyrlæge råde ved en del af de mere komplicerede øjentilfælde ikke over tilstrækkelig erfaring elle] det temmelig kostbare specialudstyr; de kræves ved de mere avancerede øjenundersøgelser.
Når en dyrlæge henviser en patient ti mig, er det for mig som øjenspecialist i d< fleste tilfælde også umuligt at stille diagnosen over telefonen, hvorfor det er nødvendigt at se patienten.
De øjenlidelser; det primært bliver over set og betragtet som øjenkatar eller alderdomstegn, er grøn stær (glaukom = forhøjet tryk i øjet), betændelse i hornhinden eller i regnbuehinden og linseluksation (løsning af øjets linse).

Grøn stær

- Grøn stær er ikke nogen ualmindelig lidelse, og den er ganske smertefuld, fordi trykket i øjet stiger. Synet påvirkes heraf, og det forøgede tryk kan hurtigt give varige skader på nethinden og synsnerven og medføre blindhed. Desværre opdager hundeejerne tit symptomer på grøn stær for sent, fordi trykket stiger langsomt, og man derfor ikke pludselig kan registrere en markant ændring hos hunden; symptomerne på smerten kommer snigende.
- Der findes to typer grøn stær: en primær og en sekundær. Den primære opstår uden andre forudgående øjensygdomme. Hunde af forskellige racer er arveligt disponeret for denne type stær. Den sekundære type kan opstå hos enhver race; eksempelvis i forbindelse med ubehandlet grå stær (cataract, som i de fleste tilfælde er arvelig), regnbuehindebetændelse eller linseluksation.
- Den grønne stær er en meget vanskelig øjensygdom at behandle medicinsk, og den kræver en hurtig og intensiv behandling. Blot et par døgn uden behandling kan betyde, at synet er gået tabt.. Dyrlægen undersøger for grøn stær med en såkaldt Tonopen, som er et elektronisk instrument, der kan male trykket i øjet. Desuden undersøges kammervinklen, som ligger mellem regnbuehinden og hornhinden. Hos en rask hund kan væsken frit passere gennem kammervinklen; hos en hund med grøn stær er kammervinklen blokeret, hvilket bevirker, at væsken samles, og trykket i øjet stigen
- Er man tidligt ude, kan synet bos nogle hunde bevares ved en medicinsk behandling, mens det ved mange patienter er nødvendigt med en operation. 1 dag arbejder man med forskellige indgreb, som kan medvirke til at bevare et normalt tryk i øjet:
Frysebehandling, laserbehandling samt indoperation af en ventil i øjet. Hos nogle patienter kan sygdommen holdes under kontrol via disse metoder, men grøn stær er den vanskeligste øjensygdom at behandle, og resultaterne efter en operation er desværre ikke opmuntrende.
- Har øjendyrlægen mistanke om, at den grønne stær er primær, bør det raske øje også undersøges med henblik på at iværksætte en forebyggende medicinsk behandling.

 

Denne hund har grøn stær, buftalmi (øjet er meget forstørret ) og som følge heraf er der også opstået en sekundær linseluksation i det højre øje, fordi linsetrådene er revet over.

Horn hindesår
- Også sår i hornhinden er meget smerte-fuldt. Hornhinden er nemlig det organ, der har flest nerveender Vi mennesker vil straks søge læge, nar vi får et sår i hornhinden, og derfor er det ikke så farligt. I nogle tilfælde heler hornhinden dog af sig selv hos hunden, hvis der er tale om en overfladisk ridse. Men når hornhinden ikke heler er der fare for infektion, som i uheldige tilfælde kan være så alvorlig, at infektionen æder sig ned og laver hul i hornhinden. Sker dette, kan hunden miste synet eller måske endda hele øjet. Et ubehandlet sår kan derfor medføre alvorlige komplikationer
- Et mindre overfladisk hornhindesår overses ikke sjældent af ejeren, fordi denne tror, at hunden blot sover meget - maske fordi den er ved at være gammel. Smerten bevirker nemlig, at hunden ikke kan bolde ud at have øjet åbent. Kigger man nærmere på hundens øje, vil man opdage, at det er rødt og irriteret.Kraftig øjenkatar. Øjets mange blodkar fremtræder store og røde ved betændelsestilstande.Ved fluoresceinfarvning tilføres et farvestof, som får sår i hornhinden til at fremstå som grønne områder.

- Undersøgelsen, der let afslører et hornhindesår; kaldes fluoresceinfarvning. Dyrlægen tilfører øjet farvestof, som via tåre-væsken fordeles. Et eventuelt beskadiget område i hornhinden viser sig som et grønt område. Afhængig af sårets omfang og dyb de kan der være tale om en medicinsk behandling eller et kirurgisk indgreb. Ved en bestemt type hornhindesår; der ikke vil hele, kan øjendyrlægen i dag foretage en operation, hvor såret i 90 procents tilfælde vil være helet i løbet af 8-10 dage. Denne operation, som også benyttes hos mennesker, har været banebrydende ved behandlingen af disse sar hos hunde.

Betændelse i regnbuehinden
- Langt de fleste tilfælde af betændelse i regnbuehinden opstår; uden vi ved hvorfor Også denne lidelse er smertefuld for hunden, så den vil vise tegn på smerte, og øjet vil fremstå rødt og irriteret.
- Betændelse i regnbuehinden behandles medicinsk. En sådan sygdom skal ikke bare under hurtig behandling, fordi bunden har smerter i øjet, men også fordi sygdommen ubehandlet bl.a. kan give grøn stær som sekundær lidelse.

Linseluksation
- Ved linseluksation ødelægges de mange fine tråde, øjets linse er hængt op i. Linsen løsnes, og i sidste ende kan hunden blive blind. Symptomerne ved linseluksation er få i starten; senere viser hunden regn på irritation og ømhed. Behandlingen for denne sygdom er enten fjernelse af linsen, såfremt synet endnu er bevaret, og i modsat tilfælde fjernelse af øjet eller indlæggelse af en protese i øjet. Linseluksation er arvelig hos bl.a. terrierracerne og tibetansk terrier; hvorfor der hos disse racer foregår en bekæmpelse af sygdommen. Ved de arvelige tilfælde er der stor risiko for, at hunden mister synet, såfremt den ikke bliver opereret rettidigt. Linseluksation optræder nemlig først i det ene øje og efter kortere tid også i det andet øje. Sygdommen kan også opstå som en sekundær lidelse ved grøn stær.

Trykket i denne hunds øjne er steget så meget at øjnene bogstavelig talt popper ud af hovedet på den.

En kostbar affære
- Hvis man er nået dertil, at hundens øje ikke står til at redde, men må fjernes, er der flere måder at tackle situationen på, forklarer Niels Stadsvold. - Enten kan man fjerne øjet og sy øjenlågene sammen, hvilket jo ikke ligefrem pynter på bunden, eller man kan bevare hundens eget øje og indlægge en protese. Sidstnævnte operation udføres på de fleste dyrehospitaler på universiteter og i specialøjenpraksis i udlandet, men endnu kun få steder i Danmark, og det koster ca. 4-5000 kr. Hundens eget øje med en indlagt protese kan give et så godt resultat, at man ikke lægger mærke til, at hunden ikke har et normalt øje.
- Det er ikke helt billigt at udføre operationer på hundens øjne, fordi uddannelsen til øjenspecialist er meget krævende og langvarig, og samtidig kræver sådanne operationer investering i et kostbart udstyr Det er vanskeligt for hundeejerne at stå i en krisesituation og forholde sig til, om deres hund skal leve eller dø på baggrund af økonomiske spørgsmål. Derfor opfordrer jeg til, at hundeejerne tegner en hundesygeforsikring (hundesygekasse), slutter Niels Stadsvold.